Kezelésünkbe tartoznak a nyílt csapadékvíz-elvezető árkok, önkormányzati tulajdonú vízfolyások, a csatornahálózat elválasztott rendszerű csapadékcsatorna rendszere.

Feladataink:

  • a létesítmények rendszeres felülvizsgálata, a hálózat egyes elemeinek helyszíni vizsgálata, hibafeltárása, a rendszer feltárt hiányosságainak megszüntetése;
  • a Csónakázó-tó vízügyi üzemeltetési feladatainak ellátása;
  • a Csónakázó-tó vízfelületét és parti sávját érintő fejlesztések előkészítésében és lebonyolításában való közreműködés;
  • részt veszünk a település árvíz- és belvíz-védekezési terv készítésében és aktualizálásában;
  • az építési engedélyezési eljárások során kezelői hozzájárulást adunk ki;
  • az ingatlan bejáratok átereszeinek tisztántartási kötelezettségét az ingatlantulajdonosok felé jelezzük;
  • nyílt árkos csapadékvíz elvezető hálózat üzemeltetése (kaszálás, elzáródások megszüntetése, iszapolás, mederburkolatok javítása);
  • zárt csapadékcsatornák üzemeltetési munkái (gépi tisztítás, leszakadások, aknafedlapok, víznyelők javítása);
  • közreműködés a csapadékvíz elvezető rendszert érintő hatósági eljárásokban.

Amennyiben az egyesített rendszerű csatornahálózat hibájáról szerzünk tudomást, azt jelezzük az azt üzemeltető Délzalai Víz- és Csatornamű Zrt. felé.

 

Letölthető nyomtatványok:

Via Kanizsa Városüzemeltető Nonprofit Zrt.
8800 Nagykanizsa, Zrínyi M. u. 33.
Ügyfélszolgálat: 93/537-653
via.ugyfelszolgalat(kukac)nagykanizsa.hu

Cégjegyzékszám: 20-10-040268
Adószám: 14653931-2-20
Statisztikai számjel: 14653931-6832-573-20