LICITFELHÍVÁS

 

A Via Kanizsa Városüzemeltető Nonprofit Zrt. nyilvános licitet hirdet a nagykanizsai piacokon és vásárokon helyhasználati szerződéssel le nem kötött helyeire a 2018. március 6-tól 2018. december 31-ig terjedő időszakra.

Országos kirakóvásár a Kalmár u. 6. sz. alatti Csarnok üzletház parkolójának kijelölt területén:

Jelentkezési határidő: 2018. március 6. 12.00 óra
Az árverés ideje: 2018. március 6. 12.00 óra

 

A licitálási hirdetmény, a licitálható helyek listája és térképe a Csarnok Üzletház földszintjén található hirdetőtáblákon, valamint a Piacfelügyelet irodájában megtekinthető.

Jelentkezés helye: Nagykanizsa, Vásárcsarnok piacfelügyelet

Az árverés helye: Nagykanizsa, Vásárcsarnok 1. em. Vagyongazdálkodás iroda

LICITFELHÍVÁS

 

A Via Kanizsa Városüzemeltető Nonprofit Zrt. nyilvános licitet hirdet a nagykanizsai piacokon és vásárokon helyhasználati szerződéssel le nem kötött helyeire a 2018. február 25-től 2018. december 31-ig terjedő időszakra.

 

Heti vásár és használtcikk vásár a Kalmár u. 6. sz. alatti Csarnok üzletház földszintjének C és D szektorában, valamint a parkoló kijelölt területén.

 

Licitálási alapdíj:                   

parkoló: 24.000 Ft/árusítóhely
üzletház: 9.600 Ft/félasztal
Jelentkezési határidő: 2018. február 25. 12.00 óra
Az árverés ideje: 2018. február 25. 12.00 óra

 

A licitálási hirdetmény, a licitálható helyek listája és térképe a Csarnok Üzletház földszintjén található hirdetőtáblákon, valamint a Piacfelügyelet irodájában megtekinthető.

 

Jelentkezés helye: Nagykanizsa, Vásárcsarnok Piacfelügyelete

Árverés helye: Nagykanizsa, Vásárcsarnok 1. em. Vagyongazdálkodás iroda

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Büfé helyiség bérbeadására

 

A Via Kanizsa Nonprofit Zrt. (Nagykanizsa, Zrínyi M. u. 33.) egyfordulós nyilvános pályázat keretében, bérbeadás útján történő hasznosításra meghirdeti az üzemeltetésében lévő Nagykanizsa, Kaán Károly utcai 3462/39. hrsz-on felvett 92 m2 alapterületű helyiség és a hozzá tartozó 50 m2 alapterületű terasz megnevezésű, Mindenki Sportpályáján lévő kialakított volt BÜFÉ ingatlanát.

 

A pályázat 2018. február 23. napján 10.00 óráig nyújtható be a Via Kanizsa Zrt. titkárságán (Nagykanizsa, Zrínyi Miklós utca 33.)

 

Egyéb információk:

·         A bérleményben csak kereskedelmi büfé tevékenység folytatható.

·         A bérbe adni kívánt ingatlan közműellátása biztosított, a gáz kivételével minden közmű külön mérhető.

·         A bérlemény előzetes időpont egyeztetés alapján személyesen is megtekinthető.

·         A pályázatban meg kell jelölni a hasznosítás módját, az üzemeltetés feltételeit, a megpályázott ingatlanért fizetendő bérleti díj mértékét (Ft/hó + ÁFA).

·         A bérbeadás határozott 1 éves időtartamot jelent, amely a lejártát követően meghosszabbítható.

·         Értéknövelő beruházásokat a bérlő csak a bérbeadó írásos engedélye alapján végezhet. Az esetleges értéknövelő beruházás megtérítését, beszámítását sem a bérlet időtartama alatt, sem annak lejártát követően nem követelheti a bérbeadótól.

·         A kiíró fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázati felhívást indoklás nélkül visszavonja, vagy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítja.

 

 

További információ: Kámán László 06-20/278-3067.

 

T Á J É K O Z T A T Ó

 

a nagykanizsai városközponti fizetőparkolók használatának 2018. január 1-től érvényes szabályairól

 

Tisztelt Autósok, Parkolóhasználók!

 

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2017. év végén módosította a fizetőparkolók igénybevételét szabályozó 64/2012. (XI.30.) sz. önkormányzati rendeletet. A rendeletmódosítást követően 2018. januártól az alábbi fő változások lesznek:


1. Az Erzsébet téren, mint kiemelt díjosztályú területen a személygépkocsik várakozási óradíja 400 Ft/órára változik. Legrövidebb idejű váltható parkolójegy ¼ óra.

2. Az. I. díjövezet részeként fizetőparkolóként működik a Vásár utca Erzsébet tér és Kalmár utca közötti szakasza.

 

A fizetőparkolók használatában 2018. január 1-től bevezetett változásokról a viakanizsa.hu honlapon, illetve a Via Kanizsa Városüzemeltető Nonprofit Zrt. ügyfélszolgálatán (Nagykanizsa, Zrínyi u. 33. telefon: 93/537-653) tájékozódhatnak.

 

Nagykanizsa, 2017. 12. 18.

 

Via Kanizsa Városüzemeltető Nonprofit Zrt.

T Á J É K O Z T A TÓ

IDEIGLENES FORGALMI REND VÁLTOZÁS A PLATÁN SORON

 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Via Kanizsa Városüzemeltető Nonprofit Zrt. 2017. november 20-tól 2017. december 2-ig terjedő időszakban faápolási munkákat végez a Platán sor platánfáin.

A munkák ideje alatt ideiglenes forgalmi rend változásra – útlezárásra, behajtási és parkolási tilalomra – kell számítani a Platán sor egyes szakaszain.

2017. november 16-án csütörtöktől megállási tilalom lép érvényben a Platán sor gyűjtőútjának úttestjén a Rózsa utcától Eötvös térig mindkét oldalon. A Platán sorra a munkák ideje alatt csak a célforgalom hajthat be. Parkolásra csak a mellékutcákon lesz lehetőség.

Kérjük, hogy a fenti időszakban a személyi sérülések, valamint a gépjárművekben keletkező károk elkerülése érdekében gyalogosként fokozott figyelemmel, járművezetőként pedig a megváltozott forgalmi rend betartásával közlekedjenek, parkoljanak.

Az ideiglenes forgalmi rend változás, valamint a parkolási tilalom be nem tartása a faápolási munkák elvégzésének idejét meghosszabbíthatja.

 

Számítunk segítő közreműködésükre.

Tisztelt Vásárlóink!

 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Vásárcsarnok 2017. november 1-én 6.00-13.00 óráig tart nyitva.

MINDENSZENTEK NAPI FORGALMI REND

 

Tájékoztatjuk a közlekedőket, hogy 2017. október 31. (kedd) reggel 9 órától 2017. november 2. (csütörtök) 9 óráig a MAORT lakótelep utcáiban egyirányú forgalmi rendet vezetünk be. A megnövekvő temetőlátogatói forgalom miatt ugyanezen időszakban a Tripammer utcai temető főbejárat melletti szakasza (a Vécsey utcától a Papp Simon sétányig) is egyirányú lesz

NAGYKANIZSAI KÖZTEMETŐK MINDENSZENTEKI NYITVA TARTÁSA

 

Köztemető nyitva tartás (2017.10.30-2017.11.03.):

Október 30. hétfő: 6:00 - 20:00

Október 31. kedd: 6:00 - 20:00

November 1. szerda: 6:00 - 22:00

November 2. csütörtök: 6:00 - 22:00

November 3. péntek: 7:00 - 18:00

 

Ügyfélszolgálat nyitva tartása (2017.11.01.):

November 1. szerda: 8:00 - 16:00

 

Gépkocsi behajtás mozgáskorlátozottakat és idős korúakat szállító gépkocsikkal (2017.10.30-2017.11.03.):

Október 30. hétfő: 7:00 - 12:00

Október 31. kedd: 7:00 - 12:00

November 1. szerda: 7:00 - 12:00

November 2. csütörtök: 7:00 - 12:00

November 3. péntek: 7:00 - 12:00

TÁJÉKOZTATÓ
kőfaragók mindenszentek előtti munkavégzéséről


Ezúton tájékoztatjuk a nagykanizsai köztemetőkben munkát végezni kívánó kőfaragó vállalkozókat, hogy 2017.10.21-től 2017.11.01-ig a munkavégzés nem engedélyezett.
A fenti időszakban kizárólag apróbb munkálatok, pl. betűfestés, mécses és váza ragasztás, tábla ragasztás, stb. végzése engedélyezett.
Kérjük, hogy ezeket a munkálatokat is szíveskedjenek a Temetőgondokságon engedélyeztetni!

Eötvös téri mélygarázs – bérelhető parkolóhely

 

Tájékoztatjuk a város lakosságát, hogy az Eötvös téri mélygarázsban 2 db parkolóhely kibérelhető.

A várakozó helyek bérleti díja: 7.400 Ft/hó + ÁFA. A szerződés aláírásakor egy összegben fizetendő az adott naptári év végéig.

További információk 93/537-653-es telefonszámon.

Via Kanizsa Városüzemeltető Nonprofit Zrt.
8800 Nagykanizsa, Zrínyi M. u. 33.
Ügyfélszolgálat: 93/537-653
via.ugyfelszolgalat(kukac)nagykanizsa.hu

Cégjegyzékszám: 20-10-040268
Adószám: 14653931-2-20
Statisztikai számjel: 14653931-6832-573-20