PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Büfé helyiség bérbeadására

 

A Via Kanizsa Nonprofit Zrt. (Nagykanizsa, Zrínyi M. u. 33.) egyfordulós nyilvános pályázat keretében, bérbeadás útján történő hasznosításra meghirdeti az üzemeltetésében lévő Nagykanizsa, Kaán Károly utcai 3462/39. hrsz-on felvett 92 m2 alapterületű helyiség és a hozzá tartozó 50 m2 alapterületű terasz megnevezésű, Mindenki Sportpályáján lévő kialakított volt BÜFÉ ingatlanát.

 

A pályázat 2018. február 23. napján 10.00 óráig nyújtható be a Via Kanizsa Zrt. titkárságán (Nagykanizsa, Zrínyi Miklós utca 33.)

 

Egyéb információk:

·         A bérleményben csak kereskedelmi büfé tevékenység folytatható.

·         A bérbe adni kívánt ingatlan közműellátása biztosított, a gáz kivételével minden közmű külön mérhető.

·         A bérlemény előzetes időpont egyeztetés alapján személyesen is megtekinthető.

·         A pályázatban meg kell jelölni a hasznosítás módját, az üzemeltetés feltételeit, a megpályázott ingatlanért fizetendő bérleti díj mértékét (Ft/hó + ÁFA).

·         A bérbeadás határozott 1 éves időtartamot jelent, amely a lejártát követően meghosszabbítható.

·         Értéknövelő beruházásokat a bérlő csak a bérbeadó írásos engedélye alapján végezhet. Az esetleges értéknövelő beruházás megtérítését, beszámítását sem a bérlet időtartama alatt, sem annak lejártát követően nem követelheti a bérbeadótól.

·         A kiíró fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázati felhívást indoklás nélkül visszavonja, vagy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítja.

 

 

További információ: Kámán László 06-20/278-3067.

Via Kanizsa Városüzemeltető Nonprofit Zrt.
8800 Nagykanizsa, Zrínyi M. u. 33.
Ügyfélszolgálat: 93/537-653
via.ugyfelszolgalat(kukac)nagykanizsa.hu

Cégjegyzékszám: 20-10-040268
Adószám: 14653931-2-20
Statisztikai számjel: 14653931-6832-573-20